Solární energie

Solární energie

K čemu můžete  energi ze slunce využít a s jakým účinkem?  Solární nebo také  sluneční energie pochází ze Slunce.  Tato energie je považována za obnovitelnou.

Sluneční energie je díky moderním technologiím využívána na ohřev vody. Solárná energie je v současné době populárním tématem a o její využití se zajímají nejen velcí investoři, ale stále častěji také domácnosti, které ji využívají na ohřev vody nebo pro výrobu elektřiny. Efektivní využití solární energie ovlivňují dva zásadní faktory: intenzita slunečního záření

(v tuzemsku je průměrná intenzita slunečního záření 950–1340 kWh na m2 za rok) a doba slunečního záření, která se uvádí v hodinách (v ČR je to v průměru 1300–1800 hodin ročně).

Solární energie lze využívat pasivně díky tzv. solární architektuře nebo aktivně: přeměnou na tepelnou energii v termických kolektorech (využívají se právě k ohřevu vody nebo přitápění).

Jako občané máme následující možnosti:

-   pokračovat jako dosud, platit stále vyšší ceny za energii a nechat na státu,

aby nám zajistil energii, kterou potřebujeme.

-   výrazně snížit svoji spotřebu.

-   přejít na jiné zdroje energie, než jsou fosilní paliva.

Solární energie v České republice

Solární energie je i v našich klimatických podmínkách nejdostupnější alternativní zdroj  pro ohřev vody.  Celková doba slunečního svitu se pohybuje v našich klimatických podmínkách od  1400 – 1800 hod/rok.

Přitom již 1300 hod/rok stačí k pokrytí energie na ohřev vody ze 60%.

Na území ČR dopadá ročně na 1m2 plochy až 1200 kWh energie.  Z toho asi 75% připadá na období od dubna do října a 25% na zbývající část roku   viz. tabulka.

Množství energie dopadající na 1 m2 jižní střechy (úhel 40°) za jednotlivé měsíce

Měsíc Energie
[kWh]
Leden 42
Únor 61
Březen 98
Duben 122
Květen 148
Červen 138
Červenec 157
Srpen 144
Září 108
Říjen 89
Listopad 39
Prosinec 31
Celkem za rok 1 177

Při zatažené obloze je k dispozici jen rozptýlené (difúzní) záření o znatelně menší intenzitě.

Celkové množství energie, které se dá získat za rok v určitém místě závisí především na zeměpisné šířce a na místním klimatu (počtu slunečných dnů v roce). Na stránkách  PVGIS Solar Irradiance Data je mapka ukazující rozložení celkového ročního množství sluneční energie v Evropě.

mapa slunečního záření

Přednosti solární energie

Vyrobená energie ze slunečního záření může nahradit obecně

50 – 80 % spotřeby tepla pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) v domácnosti,

ale i firmách.

Jaké má solární energie výhody?

Mezi obnovitelnými zdroji energie zaujímá zvláštní postavení takzvané  „přímé“ využití  sluneční energie, tj. například ohřev vody nebo přitápění pomocí solárních kolektorů. Sluneční energie je totiž jediný obnovitelný zdroj, který má dostatečný potenciál na dlouhodobé pokrytí energetických potřeb lidstva bez negativních vedlejších následků. Na  většinu domů dopadne za rok ze slunce více energie, než kolik činí jejich roční spotřeba tepla a elektřiny. Je to také jediný zdroj, který je dostupný všude. Nespornou výhodou je, že dodávka je (i z dlouhodobého hlediska) velmi spolehlivá a plochy pro její zachycení slunečního záření máme zpravidla také dost.

Výhody:

-   nízké provozní náklady

-   šetří náklady za energii a přírodní zdroje

-   je vyzkoušená a spolehlivá

-   je bez problému dosažitelná

-   vysoká životnost zařízení (20-30 let)

-   nenáročná obsluha

Nevýhody solární energie

Zvláště v zimních měsících nejde o hodnoty nijak vysoké. Poměrně malá hustota záření a značná závislost na roční době a počasí je asi tou nejvýznamnější překážkou ve snaze o větší využití energie Slunce.

Nevýhody:

-   poměrně velké lobby jiných dodavatelů energie

-   neznalost a nedůvěra využití solární energie

-   mít vhodný objekt pro aplikaci solárního systému

U  běžného rodinného domku se sedlovou střechou je k dispozici přibližně 50–70m2 střechy obrácené k jihu, což je plocha, na níž dopadne za rok 80 až 130 MWh sluneční energie. Celková roční spotřeba energie (topení, ohřev teplé užitkové vody, elektřina) je u takového domku někde mezi 10 a 20 MWh. Slunce by (teoreticky) mohlo pokrýt bez problémů v tomto případě veškerou spotřebu energie. Praktická realizace není ovšem až tak jednoduchá a vzhledem ke spoustě technických a ekonomických omezení je možné reálně využít jen menší část této energie.

Solární ohřev vody je jednoduchou cestou,

jak okamžitě snížit váš účet za energie

a do budoucna už jenom šetřit.


části článku použity z www.nazeleno.cz